Jak zachować swoje świadczenia emerytalne oraz w jaki sposób liczone są dodatkowe dochody ?

Bardzo często zdarza się, iż osoby pobierające świadczenia emerytalne decydują się na pracę w szarej strefie, ponieważ boją się, że ZUS odbierze im prawo do emerytury. Wygląda jednak na to, iż są to obawy nieuzasadnione gdyż za legalnie zatrudnionego
emeryta, nawet na część etatu, pracodawca odprowadza składki do ZUS.
W ten sposób poza poprawą sytuacji finansowej emeryt ma również możliwość zapracować na wyższe świadczenia.  Wystarczy raz na kwartał zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i złożyć wniosek o przeliczenie wysokości świadczenia ze względu na wydłużony czas pracy lub na wysokość odprowadzanych składek. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie oraz informację, że nie korzystało się ze zwolnienia lekarskiego ani bezpłatnego urlopu. Jeśli płatności pracodawcy zgadzają się ze złożonym wnioskiem, ZUS podejmuje decyzję o zwiększeniu emerytury.

Osoba na wcześniejszej emeryturze, która podjęła pracę, musi jednak dokładnie liczyć swoje dochody, bo jeżeli przekroczy określony limit, ZUS zmniejszy wypłacane świadczenie lub je zawiesi. W przypadku gdy osoba przekroczy 70 procent przeciętnego wynagrodzenia,
emerytura zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia. Natomiast  inaczej wygląda sytuacja, gdy zarobki emeryta przekroczą 130 procent. Wtedy ZUS zawiesza mu wypłacanie świadczenia. Zatem o emeryturę nie muszą się bać ci, których dochody nie przekraczają 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, ponieważ ich świadczenie nie ulegnie zmianie.

2583,30 zł – Kwota
równa 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 marca 2013r.

4797,40 zł –  Kwota równa 130 procent przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia od 1 marca 2013r.

Istnieją dwa sposoby rozliczenia świadczeń – miesięczne i roczne. Co ważne, to sam świadczeniobiorca decyduje, według którego sposobu ma być rozliczane świadczenie. Jeśli zaś ze złożonego przez emeryta wniosku wynika możliwość zastosowania obu rozliczeń,
ZUS ma obowiązek przeprowadzić rozliczenie według korzystniejszego dla świadczeniobiorcy sposobu.

Emeryci którzy ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni) nie muszą zgłaszać podjętej
pracy do ZUS, nie obowiązują ich żadne limity i mogą dorabiać bez ograniczeń.

Szczególną uwagę muszą jednak zachować osoby pobierające emerytury pomostowe, gdyż ZUS może zawiesić im wypłacanie świadczeń niezależnie od wysokości uzyskiwanego dochodu.

514 Komentarzy dotyczących Jak zachować swoje świadczenia emerytalne oraz w jaki sposób liczone są dodatkowe dochody ?

 1. Dimanet says:

  В наши дни регулировка и подключение электрических сетей в столице может выдаться трудным испытанием для тех, кто собрался проводить ремонт в своём жилище.

  Присоединение электрических сетей является трудным процессом, которым должны заниматься мастера. Если вы стремитесь выбрать опытных мастеров, найти прокладка кабеля в металлической трубе можно здесь.

  На center-energo.com есть полный комплекс услуг, которые предоставляет организация. Подключение частного дома к электросети или подключение электрики к земельной территории – функция, с которой быстро справятся профессионалы.

  Если вы приобрели квартиру в новостройке и вам требуется перед началом технических работ провести электрические сети, вы можете написать в организацию монтаж лэп которая произведет монтаж электроснабжения с помощью толковых специалистов.

  Благодаря тому, что сегодня присутствует такая организация как «Центр Энергетических Решений и Инноваций», возможен и монтаж открытого освещения. Им занимаются сотрудники, которые имеют колоссальный опыт работы в данной нише. Если вам нужно получить правовые акты в нише электросетей – напишите к администраторам.

  Они проконсультируют Вас о всех допустимых услугах, которые оказывает компания. Вы имеете возможность быстро получить разрешительную документацию и решить все свои осложнения. Проведение электросетевого аудита – также одна из услуг фирмы. Менеджеры работают по всем блокам, которые присоединены к электрике.

  Электросетевые работы выполняют не только в Москве, но и в области. В штате компании существуют бригады, которые оказывают толковую техническую помощь по всей Москве.

  Цены на услуги в фирме также являются приемлемыми. Именно в связи с этим компания уже давно успела зарекомендовать себя с положительной стороны на рынке.

  Если вам потребуется установка подстанций или исправление старых электростанций, предлагаем также позвонить к профессионалам. У них колоссальный опыт работы, а делают технические работы они толково и в сжатые сроки!

 2. Dimanet says:

  Сейчас монтаж и присоединение электричества в столице может быть настоящим испытанием для тех, кто желает делать ремонт в своём жилище.

  Присоединение электрики считается сложным процессом, которым должны заниматься специалисты. Если вы хотите выбрать опытных мастеров, найти подключение электричества к дому можно здесь.

  На center-energo.com есть общий комплекс услуг, которые предоставляет организация. Подключение частного дома к электричеству или подключение электричества к участку – задача, с которой моментально справятся профессионалы.

  Если вы приобрели квартиру в новом доме и вам требуется перед началом технических работ проложить электрические сети, вы имеете шанс написать в компанию монтаж кабеля которая произведет монтаж электросетей с помощью толковых специалистов.

  Благодаря тому, что в наши дни есть такая фирма как «Центр Энергетических Решений и Инноваций», доступен и монтаж открытого освещения. Им занимаются специалисты, которые имеют колоссальный опыт работы в данной нише. Если вам необходимо получить уполномоченные акты в нише электросетей – напишите к администраторам.

  Они проинформируют Вас о всех допустимых услугах, которые предоставляет фирма. Вы имеете шанс мгновенно получить разрешительную документацию и ликвидировать все свои осложнения. Выполнение энергетического аудита – также одна из возможностей фирмы. Администраторы работают по всем секторам, которые относятся к электрике.

  Энергетические работы проводятся не только в Москве, но и в области. В штате компании есть бригады, которые оказывают квалифицированную техническую помощь по всей Москве.

  Ценовые рамки на услуги в организации также считаются приемлемыми. Именно в связи с этим организация уже давно успела зарекомендовать себя с добротной стороны на рынке.

  Если вам нужно установка подстанций или восстановление устаревших электростанций, советуем также обращаться к профессионалам. У них колоссальный опыт работы, а выполняют технические работы они толково и бойко!

 3. Dimanet says:

  Сегодня установка и присоединение электрических сетей в столице может стать тяжелым испытанием для тех, кто желает производить ремонт в своём жилище.

  Присоединение электрики считается трудным процессом, которым должны заниматься квалифицированные сотрудники. Если вы стремитесь довериться профессионалам, найти технологическое присоединение к электрическим сетям можно тут.

  На center-energo.com находится полный комплекс услуг, которые предоставляет компания. Подключение частного дома к электричеству или подключение электрики к участку – функция, с которой моментально справятся профессионалы.

  Если вы приобрели квартиру в новом доме и вам требуется перед началом ремонта протянуть электричество к участку, вы можете написать в компанию монтаж ктп которая произведет монтаж электрических сетей с помощью квалифицированных мастеров.

  Благодаря тому, что сегодня существует такая фирма как «Центр Энергетических Решений и Инноваций», доступен и монтаж внешнего освещения. Им занимаются сотрудники, которые имеют огромный опыт работы в данной нише. Если семье нужно получить правовые бумаги в секторе электросетей – позвоните к администраторам.

  Они проконсультируют Вас о всех реальных услугах, которые предоставляет компания. Вы имеете шанс мгновенно получить нормативно-правовые акты и устранить все свои сложности. Проведение энергетического аудита – также одна из услуг компании. Менеджеры работают по всем блокам, которые присоединены к электрике.

  Электросетевые работы производятся не только в столице, но и в округе. В штате предприятия находятся бригады, которые оказывают толковую техническую поддержку по всей московской области.

  Цены на услуги в фирме также являются приемлемыми. Именно из-за этого организация уже давно смогла зарекомендовать себя с положительной стороны на рынке.

  Если вам нужно строительство подстанций или восстановление устаревших электростанций, советуем также написать к профессионалам. У них огромный опыт работы, а выполняют технические работы они квалифицированно и в сжатые сроки!

 4. Dimanet says:

  Сейчас регулировка и подсоединение электричества в столице может стать тяжелым испытанием для тех, кто собрался проводить ремонт в своём помещении.

  Присоединение электрики есть сложным процессом, которым должны заниматься специалисты. Если вы стремитесь выбрать опытных мастеров, найти прокладка кабеля по фасаду здания можно тут.

  На center-energo.com представлен полный комплекс услуг, которые оказывает организация. Подключение частоного сектора к электричеству или подключение электрических сетей к участку – задача, с которой мгновенно справятся специалисты.

  Если вы купили квартиру в новостройке и вам нужно перед началом ремонта проложить электрические сети, вы имеете возможность обратиться в фирму подключение электричества к дому от столба которая произведет монтаж электросетей с помощью квалифицированных специалистов.

  Благодаря тому, что сегодня существует такая компания как «Центр Энергетических Решений и Инноваций», возможен и монтаж открытого освещения. Им занимаются мастера, которые имеют большой опыт работы в этом секторе. Если семье потребуется получить правовые документы в нише электросетей – обращайтесь к консультантам.

  Они проконсультируют Вас о всех возможных услугах, которые предоставляет фирма. Вы имеете шанс быстро получить разрешительную документацию и ликвидировать все свои осложнения. Выполнение технического аудита – также одна из возможностей компании. Администраторы трудятся по всем секторам, которые относятся к электрике.

  Электромонтажные работы выполняют не только в Москве, но и в области. В кадрах предприятия есть бригады, которые оказывают квалифицированную техническую помощь по всей Москве.

  Цены на услуги в фирме также есть удобными. Именно из-за этого фирма уже давно успела зарекомендовать себя с хорошей стороны на рынке.

  Если вам необходимо монтаж подстанций или ремонт старых электростанций, советуем также позвонить к профессионалам. У них колоссальный опыт работы, а выполняют свои работы они по уму и быстро!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>