Kredyt studencki od Banku BPS

Niemal każdy student w trakcie nauki na uczelni wyższej miał mniejsze lub większe problemy finansowe. Mieszkanie z dala od rodzinnego domu, codzienne wyżywienie, transport na uczelnię oraz podręczniki kosztują bardzo dużo. Wielu studentów musi ograniczać swoje wydatki do minimum, aby dotrwać do końca danego miesiąca. Nie wszystkie kierunki studiów pozwalają na podjęcie dodatkowej pracy. Często plan zajęć jest tak napięty, że po powrocie do domu zostaje tylko czas na naukę i posiłki, czasami na rozrywkę. Rozwiązaniem tej sytuacji może być kredyt studencki, produkt dostępny na rynku polskim już od kilku lat.

Z ofertą kredytu dla studentów wyszedł również Bank BPS (Bank Polskiej Spółdzielczości). Korzyści z zyskania tego produktu są następujące: można go przeznaczyć na dowolny cel, niskie oprocentowanie (0,5 stopy NBP), spłata dopiero po 2 latach od zakończenia studiów.

O kredyt mogą ubiegać się m.in. studenci uczelni, które zostały określone w ustawie z dnia 27 Lipca 2005 (Prawo o szkolnictwie wyższym), a także słuchacze i studenci Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (cywile), słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (cywile) oraz uczestnicy studiów doktoranckich według ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595).

Warunkiem uzyskania kredytu przez studentów wyżej wymienionych uczelni jest rozpoczęcie nauki przed ukończeniem 25 roku życia!

Pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu mają studenci o niższych dochodach na osobę w rodzinie. Wypłata kredytu następuje w ratach miesięcznych, których wysokość w poszczególnych latach określał Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spłata kredytu rozpoczyna się na dwa lata po zakończeniu studiów i może trwać nawet 2 razy dłużej niż czas spędzony na studiach. Istnieje możliwość umorzenia całego kredytu.

Aby uzyskać kredyt należy w banku przedstawić następujące dokumenty (szczegółowy wykaz na stronie banku):

  • Wniosek kredytowy
  • Zaświadczenie o studiach

Więcej informacji na stronie banku:

Jeden komentarz dotyczący Kredyt studencki od Banku BPS

  1. coralie LLORIS says:

    Straciwszy wszystko z powodu wypadku drogowego, tonę w długach, a sytuacja uległa pogorszeniu w przypadku fałszywych pożyczkodawców, kilka razy otrzymałem te indelikaty, ale nie zniechęciłem się, biorąc pod uwagę moją sytuację, więc Skontaktowałem się z panią ANGELE MAURIN z tą, którą wszyscy mówią o forach. Pani ANGELE MAURIN zmusiła mnie do przestrzegania bezpiecznych procedur dla nas, dwóch i 24 godzin po tym, jak skończyłem z 20000 euro. Jeśli potrzebujesz uczciwej, poważnej i rzetelnej pożyczki Oto jego adresy

    Email: angelemaurin16@gmail.com

    Email: angelemaurin@outlook.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>